ARKCons Oy on rakennushankkeiden tietomallintamiseen ja kustannustietoiseen suunnitteluun erikoistunut toimisto.

Palvelumme kattavat hankkeen koko elinkaaren tontin hankinnasta rakentamisen lopputuotteeseen asti. Tarjoamme hankkeen kokonaisvaltaista hoitamista, joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Toimimme asiakaslähtöisten suunnittelupalvelujen tuottajana valikoituneelle asiakaskunnalle. Asiakkaidemme tavoitteet, tarpeet ja toiveet ovat aina suunnittelumme ja konsultointipalvelumme lähtökohtana.

Takaamme korkean laadun hyödyntämällä uusinta teknologiaa sekä asettamalla erittäin korkeat laatustandardit toimistomme työntekijöille, sisäisille prosesseille ja ulkoisille kumppaneille, niin toiminnallisesti kuin asenteellisestikin. Jokainen hanke vaatii avointa yhteistyötä ja hyvällä yhteistyöllä kaikkien osapuolten kesken takaamme parhaimman mahdollisen lopputuloksen.

Kokeneet asiantuntijamme varmistavat hankkeiden korkealuokkaisen toteuttamisen sovitussa aikataulussa.

Arkkitehtitoimisto ARKCons Oy:n tavoitteena on olla alansa edelläkävijä. Toimintamme kehittäminen ja ammattilaistemme kehittyminen on kiinteä osa liiketoimintaamme. Suunnittelijamme takaavat tinkimättömän sitoutumisensa sekä monipuolisen kokemuksensa asiakkaidemme käyttöön, tavoitteenaan laadukas ja ympäristötehokas rakennettu ympäristö.

Tavoitteemme on kehittyä edelleen myös asiakasläheisenä ja monikielisenä modernina suunnittelutoimistona. Palvelemme suomen- ja ruotsinkielen lisäksi myös saksan- ja englanninkielellä.

 ”Suunnitteluratkaisulla vaikutetaan merkittävästi rakennuksen tulevaan arvoon, joustavuuteen, käyttökustannuksiin ja tontinkäyttöön. Hyvin suunniteltu ja rakennettu kohde on hyvä investointi.”